Περισσότερα είδη αλμάτων


Αυτή η κίνηση ονομάζεται Αλμα δύο σημείωνNiken tobi στα Ιαπωνικά).

Παρόλο που εξασφαλίζει περισσότερη επιρροή πάνω στο γκόμπαν, λόγω της μεγαλύτερης απόστασης μεταξύ των δύο πετρών είναι πιο πιθανόν ο αντίπαλος να καταφέρει να τις χωρίσει.

Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και άλματα τριών σημείων όπως και άλματα τεσσάρων σημείων.
Αυτά τα μεγαλύτερα άλματα χρησιμοποιούνται συχνά στα ανοίγματα ("φουσέκι").


Αυτό το άλμα ονομάζεται κίνηση του Ίππου (Keima στα Ιαπωνικά) και αντιστοιχεί στην κίνηση του Ίππου στο σκάκι.

Η κίνηση του Ίππου χρησιμοποιείται συχνά για διεκδίκηση περιοχής στις γωνίες, όπως φαίνεται στα αριστερά.


Αυτό ονομάζεται Κοσούμι - δηλ. διαγώνια κίνηση.

Οι δύο πέτρες είναι θεωρητικά ενωμένες, αλλά μια τέτοια κίνηση θεωρείται λίγο αργή επειδή η επέκταση από την πρώτη πέτρα είναι μικρότερη από τα άλματα που έχουμε δει προηγουμένως.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα