Ώρα για διάλειμμα

Σε αυτό το γκόμπαν, μόνο ο μαύρος μπορεί να παίξει.
Ο άσπρος δε θα τοποθετήσει άλλες πέτρες, άρα δεν μπορεί να αντισταθεί στην επίθεση του μαύρου.

Αιχμαλώτισε όλες τις άσπρες πέτρες.
Χρησιμοποίησε όμως όσο το δυνατό λιγότερες πέτρες.


Χρειάζονται 33 μαύρες πέτρες για να αιχμαλωτιστούν όλες οι άσπρες πέτρες.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα