Προβλήματα για 40 κιου

Τώρα που είσαι 40 κιου, μπορείς να λύσεις λίγο πιο δύσκολα προβλήματα.
Καλή επιτυχία!


Αιχμαλώτισε 3 άσπρες πέτρες.

Αυτό το σχήμα στην Ιαπωνία ονομάζεται "ο γερανός στη φωλιά του".

Είναι πολύ διασκεδαστικό όταν το πετύχεις σε μια παρτίδα!


Μήπως οι μαύρες πέτρες έχουν περικυκλωθεί ή περικύκλωσαν τις άσπρες πέτρες;;;

Όλες οι μαύρες πέτρες θα αιχμαλωτιστούν με 2 ακόμα κινήσεις των άσπρων.
Αιχμαλώτισε τα άσπρα πρώτος, πριν γίνει αυτό.

Αυτό το πρόβλημα είναι μια περίπτωση Αλληλοεπίθεσης (Semeai).


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα