Προβλήματα για 42 κιου

Snapback

Σ' αυτή τη σελίδα θα μάθουμε μια τεχνική που ονομάζεται "snapback" (Uttegaeshi στα Ιαπωνικά).
Παίζουν τα μαύρα. Μπορείς να αιχμαλωτίσεις 4 άσπρες πέτρες.

[Βοήθημα] Χρειάζεται να θυσιάσεις μια πέτρα.


Με τον ίδιο τρόπο λύσε το επόμενο πρόβλημα.

Βοήθησε τις 2 απομονωμένες πέτρες, αιχμαλωτίζοντας τις 2 άσπρες πέτρες στη μέση. Με αυτό τον τρόπο όλες οι μαύρες πέτρες θα είναι ενωμένες.


Snapback στην άκρη.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα