Προβλήματα για 43 κιου

Semeai (αλληλοεπίθεση)


Παίζουν τα μαύρα. Δύο ομάδες περικυκλώνουν η μια την άλλη.
Θα αιχμαλωτιστούν είτε 3 μαύρες, είτε 3 άσπρες πέτρες.

Όπως και πιο πάνω, όταν τα μαύρα και τα άσπρα περικυκλώνουν ο ένας τον άλλο και καμμιά από τις δυο ομάδες δεν έχει 2 μάτια, προσπαθεί ο καθένας να κλείσει όλες τα άδεια σημεία, ή ανάσες, για να αιχμαλωτίσει τις πέτρες του αντιπάλου.
Αυτή η κατάσταση ονομάζεται "Semeai" - αλληλοεπίθεση.

Στο πιο πάνω πρόβλημα και οι δυο πλευρές έχουν 3 ανάσες. Τα μαύρα όμως μπορούν να αιχμαλωτίσουν πρώτα επειδή έχουν την πρώτη κίνηση.
Αν ήταν η σειρά των άσπρων, τότε τα άσπρα θα κέρδιζαν τη μάχη (Semeai).


Τα μαύρα κερδίζουν τη μάχη.


Σώσε τις τρεις μαύρες πέτρες που απομονώθηκαν στην γωνιά!


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα