Προβλήματα για 44 κιου

Φτιάξε Δύο Μάτια


Τα μαύρα είναι περικυκλωμένα. Που πρέπει να παίξουν;

Παρόλο που τα μαύρα έχουν τρία σημεία στη μέση, προς το παρόν έχουν μόνο ένα μάτι.
Πρέπει να φτιάξεις δύο μάτια, χωρίζοντας την περιοχή σου στη μέση.

Αν δεν παίξεις στο σημείο-κλειδί, τότε θα παίξει εκεί ο αντίπαλος.

Υπάρχει ένα ρητό στο Γκο που λέει-Το σημείο-κλειδί για σένα, είναι και το σημείο-κλειδί για τον αντίπαλο.


Στην πιο κάτω περίπτωση, πώς πρέπει να χωρίσεις την περιοχή σου;

Όπως βλέπεις, όταν η περιοχή που περικυκλώνεις είναι μικρή θα έχεις δυσκολία να επιζήσεις.

Πάντα προσπαθούμε να περικυκλώνουμε μεγάλη περιοχή και να μην περικυκλωνόμαστε από τον αντίπαλο.


Τί γίνεται στην πιο κάτω περίπτωση;

Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει λόγος να χωρίσεις την περιοχή σου.

Εάν τα άσπρα παίξουν στο σημείο a, μπορείς να απαντήσεις παίζοντας στο σημείο b.
Εάν τα άσπρα παίξουν στο σημείο b, τότε μπορείς να απαντήσεις στο σημείο a.

Έτσι μπορείς να φτιάξεις δύο μάτια ακόμα και όταν τα άσπρα προσπαθήσουν να επιτεθούν.

Δεν πρέπει όμως να αγνοήσεις την επίθεση των άσπρων, γιατί τότε θα παίξουν και στο σημείο a και στο σημείο b.
Σε αυτή την περίπτωση θα έχεις μόνο ένα μάτι, και οι πέτρες σου στο τέλος θα αιχμαλωτιστούν.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα