Προβλήματα για 47 κιου

Το διπλό ατάρι


Σε μερικές περιπτώσεις ο μαύρος μπορεί να βάλει δύο άσπρες πέτρες σε ατάρι ταυτόχρονα (δηλ. μ' ένα σμπάρο δυο τρυγόνια).
Επειδή ο άσπρος δεν μπορεί να σώσει και τις δύο πέτρες, ο μαύρος αιχμαλωτίζει τουλάχιστον μια άσπρη πέτρα.

Αυτό ονομάζεται "Διπλό Ατάρι".

Τα άσπρα δημιούργησαν πολλά αδύνατα σημεία στην προσπάθεια τους να κλείσουν τα μαύρα στην πάνω αριστερή γωνία.


Πού μπορείς να απειλήσεις με διπλό Ατάρι;


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα