Κόψιμο πετρών


Τα άσπρα φαίνεται να έχουν μια μεγάλη περιοχή.

Όμως υπάρχει μια αδυναμία στον τοίχο των άσπρων. Απλά "κόψε" τον τοίχο των άσπρων.

Αυτό δείχνει πως είναι εύκολο να χωρίσεις πέτρες που είναι ενωμένες διαγώνια.

Όταν οι πέτρες χωρίζονται στα δύο, τότε η κάθε ομάδα πρέπει να επιζήσει από μόνη της ξεχωριστά - αυτό δυσκολεύει τα πράγματα.


Τα μαύρα έχουν 30 πόντους ενώ τα άσπρα έχουν 31 πόντους. Φαίνεται ότι τα άσπρα κερδίζουν για ένα πόντο.

Η περιοχή στα αριστερά, όμως, δεν ανήκει εξ' ολοκλήρου στα άσπρα.

Απλά "κόψε" τον τοίχο των άσπρων.

Τα άσπρα δεν μπορούν να σώσουν τις δύο πέτρες.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα