Η άμυνα

Τώρα ξέρεις πως πέτρες που είναι ενωμένες διαγωνίως μπορούν να χωριστούν από τον αντίπαλο.

Πριν όμως ο αντίπαλος χωρίσει τις πέτρες σου, μπορείς να αμυνθείς.

Αν τα άσπρα κόψουν στο F6, οι δύο μαύρες πέτρες απομονώνονται.

Τα μαύρα πρέπει να παίξουν άμυνα στο σημείο F6, για να αποτρέψουν το κόψιμο.
Αυτή είναι μια κίνηση που ενώνει.


Παίζοντας στο F6, οι μαύρες πέτρες ενώνονται σταθερά.
Αυτή είναι μια άμεση ένωση. Δεν υπάρχει πλέον η παραμικρή πιθανότητα να μπορέσουν τα άσπρα να χωρίσουν αυτές τις πέτρες.


Στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα βλέπουμε μια έμμεση ένωση (κάποτε ονομάζεται και "στόμα του τίγρη") .

Τα άσπρα μπορούν να παίξουν μια πέτρα στο F6, αλλά τα μαύρα θα την αιχμαλωτίσουν πολύ εύκολα, παίζοντας στο F5.
Δές το και μόνος σου δοκιμάζοντας αυτές τις κινήσεις πάνω στο γκόμπαν.

Οι μαύρες πέτρες είναι λοιπόν θεωρητικά ενωμένες.

Οι έμμεσες ενώσεις μπορεί να φαίνονται λίγο πιο αποτελεσματικές ή "έξυπνες" από τις άμεσες ενώσεις.
Όταν μάθεις να χρησιμοποιείς σωστά τις έμμεσες ενώσεις, τότε σταματάς να θεωρείσαι αρχάριος.


Στο πιο πάνω σχεδιάγραμμα τα μαύρα έχουν δύο σημεία όπου μπορούν να χωριστούν, το σημείο E5 και το σημείο F4.
Μπορεί να σκεφτείς πως τα άσπρα μπορούν να χωρίσουν τα μαύρα, παίζοντας σε οποιοδήποτε από τα δύο σημεία...

Υπάρχει μια πολύ καλή κίνηση, που προστατεύει και τα δύο αδύνατα σημεία ταυτόχρονα!

Παίξε στο σημείο F5.

Τώρα τα άσπρα δεν μπορούν να παίξουν ούτε στο E5 ούτε στο F4. Αν τα άσπρα παίξουν εκεί, τα μαύρα θα αιχμαλωτίσουν την άσπρη πέτρα στην επόμενη τους κίνηση.
Η πέτρα στο F5 ενώνει έμμεσα και τα δύο σημεία.

Λόγω του σχήματος που δημιουργείται, αυτή η ένωση ονομάζεται τρομπέτα.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα