Πως ξεκινά μια παρτίδα;

Μέχρι τώρα κατάλαβες πως να αιχμαλωτίζεις πέτρες του αντιπάλου.
Όμως στην αρχή μιας κανονικής παρτίδας οι πρώτες κινήσεις γίνονται σε άδειο γκόμπαν.

Πρώτα κοίτα το τεράστιο γκόμπαν διαστάσεων 19x19 και δες πως ονομάζεται η κάθε περιοχή.

Όπως φαίνεται πιο πάνω, οι 4 περιοχές κοντά στις γωνίες του γκόμπαν ονομάζονται "γωνίες" και η περιοχή μεταξύ δύο γωνιών ονομάζεται "πλευρό" και η περιοχή στο μέσο ονομάζεται "κέντρο".
Δεν υπάρχει διαχωρισμός αυτών των περιοχών και χρησιμοποιούμε αυτές τις ονομασίες απλά για ευκολία όταν περιγράφουμε παρτίδες.

Σε ποιά περιοχή θα ήθελες να τοποθετήσεις την πρώτη σου πέτρα;


Ο σκοπός στο Γκο είναι να περικυκλώσεις περισότερη περιοχή από τον αντίπαλο. Στην αρχή προσπαθείς να διεκδικήσεις κάποια περιοχή, δηλ. άδεια σημεία.

Στο σχεδιάγραμμα στα αριστερά υπάρχουν δύο μαύρες ομάδες: μια στην πάνω αριστερά γωνία και μια στο δεξί πλευρό.
Η κάθε ομάδα περικυκλώνει 9 σημεία, ή 9 βαθμούς.

Η άσπρη ομάδα στο κέντρο περικυκλώνει επίσης 9 βαθμούς. Τα σημεία που περικυκλώνονται από πέτρες του ίδιου χρώματος ονομάζονται περιοχές.

Και οι τρεις ομάδες πιο πάνω περικυκλώνουν 9 βαθμούς. Μέτρησε τις πέτρες που χρειάζονται για να περικυκλωθούν αυτοί οι βαθμοί στην κάθε περίπτωση.

  • Γωνιά - 6 πέτρες
  • Πλευρό - 9 πέτρες
  • Κέντρο - 12 πέτρες
Όπως φαίνεται μπορείς να εξασφαλίσεις περιοχή στις γωνιές πιο αποτελεσματικά, ενώ στο κέντρο χρειάζεται περισότερη προσπάθεια.

Έτσι λοιπόν στην αρχή μιας παρτίδας, ο κάθε παίκτης προσπαθεί να διεκδικήσει τις γωνιές του γκόμπαν. Σπάνια παίζονται κινήσεις στο κέντρο του γκόμπαν.


Αυτύ είναι μια πραγματική παρτίδα μεταξύ δύο επαγγελματιών παικτών.
Παρακολούθησε τις κινήσεις τους πατώντας το κουμπί ">" .
Περιλαμβάνονται μόνο οι πρώτες 20 κινήσεις.

Βλέπεις ότι οι πρώτες 4 κινήσεις παίκτηκαν κοντά στις 4 γωνιές και μετά γίνεται επέκταση στα πλευρά.
Αυτή η παρτίδα ξεκινά πολύ ειρηνικά, χωρίς διαπλητισμούς μεταξύ των πετρών.

Μετά τις πρώτες 20 κινήσεις, πως φαίνεται η "ισορροπία δυνάμεων" πάνω στο γκόμπαν;

Η περιοχή που σκιάζεται με μαύρο αντιπροσωπεύει την περιοχή όπου τα μαύρα έχουν δύναμη και η περιοχή που σκιάζεται με άσπρο αντιπροσωπεύει την περιοχή όπου τα άσπρα έχουν περισότερη επιρροή.
Όλες λοιπόν οι γωνιές και τα πλευρά διεκδικούνται χαλαρά από τα μαύρα ή από τα άσπρα.
Όμως τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμα - μπορεί να υπάρξει "εισβολή" ανά πάσα στιγμή.

Αν προσπαθήσεις να διεκδικήσεις τις γωνιές κι τα πλευρά επειδή είναι πιο εύκολα, θα καθυστερήσεις την επέκταση σου προς το κέντρο.
Όταν δεν έχεις καθόλου πέτρες στο κέντρο, θα είσαι σε πολύ μειονεκτική θέση όταν ξεκινήσει μια μάχη. Οι πέτρες στο κέντρο έχουν επιρροή προς όλες τις κατευθύνσεις και αυτό βοηθά πολύ σε μια μάχη.

Οι στρατηγικές στην αρχή της παρτίδας ονομάζονται στα Ιαπωνικά "Φουσέκι".


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα