Απαγορευμένες κινήσεις

Μπορείς να παίξεις σχεδόν οπουδήποτε πάνω στο γκόμπαν.
Υπάρχουν όμως μερικά σημεία όπου απαγορεύεται να παίξεις.


Τα μαύρα δεν μπορούν να παίξουν στο σημείο A. (Τα άσπρα μπορούν να πάιξουν εκεί.)

Αν τα μαύρα παίξουν στο σημείο Α, η μαύρη πέτρα θα είναι ήδη περικυκλωμένη.

Τέτοιες κινήσεις αυτοκτονίας απαγορεύονται.Τα μαύρα μπορούν όμως να παίξουν στο σημείο B.

Με μια πέτρα στο σημείο B, οι δύο άσπρες πέτρες αιχμαλωτίζονται και αφαιρούνται.(Δες την είκόνα πιο κάτω.)Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα