Προβλήματα για 36 κιου


Τα μαύρα έχουν περιοριστεί στην κάτω αριστερή γωνιά. Η ομάδα αυτή θα αιχμαλωτιστεί αν δεν κάνεις κάτι.
Η ομάδα μπορεί να προστατευτεί αν αιχμαλωτιστεί μια από τις άσπρες πέτρες που την περικυκλώνουν.

Τα μαύρα σώθηκαν, αφού εξασφάλισαν αρκετά σημεία (ή, μάτια) όπου τα άσπρα δεν μπορούν να παίξουν.


Τα μαύρα περιόρισαν τα άσπρα στην κάτω δεξιά περιοχή. Τα άσπρα δεν έχουν ακόμα 2 μάτια.

Τα άσπρα έπαιξαν στο G2.

Δες τι γίνεται αν τα μαύρα απαντήσουν στο F1 ( ή στο G1) πριν προσπαθήσεις να βρεις τη σωστή απάντηση.

Αν τα άσπρα αιχμαλωτίσουν δυο μαύρες πέτρες στο κάτω μέρος, μπορούν να επιζήσουν εύκολα.

Οι πέτρες σου ήταν σε Ατάρι και ένωσες.
Την επόμενη στιγμή όλες σου οι πέτρες εξαφανίστηκαν!

Αυτή η τραγωδία ονομάζεται "Oiotoshi".
Θα έπρεπε να ξεφύγεις *προτού* οι πέτρες σου μπουν σε Ατάρι.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα