Πέτρες που δεν μπορούν να αιχμαλωτιστούν - Πως να φτιάξεις 2 Μάτια!


Βρισκόμαστε και πάλι στον Παράδεισο για τα μαύρα - τα άσπρα δεν θα απαντούν στις κινήσεις των μαύρων.
Πρέπει όμως να προσέξετε να μην κάνετε απαγορευμένες κινήσεις.


Πέτρες που δεν μπορούν να αιχμαλωτιστούν

Όπως θα έχεις προσέξει και προηγουμένως, ακόμα και ομάδες από πολλές πέτρες μπορούν να αιχμαλωτιστούν εάν περικυκλωθούν εντελώς.

Για παράδειγμα, οι μαύρες πέτρες πιο κάτω έχουν περικυκλωθεί εντελώς - δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής - οι πέτρες θα αφαιρεθούν όταν τα μαύρα παίξουν στο κέντρο.


Τί γίνεται όμως στην πιο κάτω περίπτωση;

Παρόλο που τα μαύρα είναι περικυκλωμένα, τα άσπρα δεν μπορούν να τα αιχμαλωτίσουν. Υπάρχουν 2 ακόμα σημεία όπου πρέπει να παίξουν τα άσπρα για να αιχμαλωτίσουν τα μαύρα. Και τα δύο σημεία είναι όμως περικυκλωμένα από μαύρες πέτρες και τα άσπρα δεν μπορούν να παίξουν εκεί. Αυτά τα σημεία ονομάζονται Μάτια

Όταν λοιπόν φτιάξεις 2 μάτια, οι πέτρες σου δεν μπορούν ποτέ να αιχμαλωτιστούν.
Τέτοιες ομάδες από πέτρες με 2 μάτια ονομάζονται ζωντανές.


Για ακόμα μια φορά στον Παράδεισο για τα μαύρα.

Κατάφερες να τις αιχμαλωτίσεις;

Πάω στοίχημα πως δεν τα κατάφερες! Όλες οι ομάδες είναι ζωντανές επειδή έχουν 2 μάτια.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα