Ο σκοπός στο Γκο

Ο σκοπός στο Γκο είναι να περικυκλώσεις περισότερη περιοχή από τον αντίπαλο.
Μπορεί αρχικά να δυσκολευτείς να αποφασίσεις που να παίξεις, αφού μπορείς να τοποθετήσεις τις πέτρες σου σχεδόν οπουδήποτε πάνω στο γκόμπαν.

Ένας τρόπος να φτιάξεις περιοχή, είναι με το να αιχμαλωτίσεις τις πέτρες του αντιπάλου.

Πέτρες που περικυκλώνονται, αφαιρούνται από το γκόμπαν και δίνονται στον αντίπαλο ως αιχμάλωτες.
Κάθε αιχμάλωτη πέτρα αξίζει ένα πόντο στο τέλος της παρτίδας.

Πως αιχμαλωτίζονται οι πέτρες


Με μια ακόμη κίνηση του μαύρου, η άσπρη πέτρα θα περικυκλωθεί εντελώς και θα αφαιρεθεί.

Οι πέτρες που μπορούν να αφαιρεθούν με μια μόνο κίνηση, λέγονται πέτρες που βρίσκονται σε "Ατάρι".Η άσπρη πέτρα είναι τώρα περικυκλωμένη. Οπότε...


... αφαιρείται από το γκόμπαν.


Αν είναι η σειρά του άσπρου μπορεί να ξεφύγει ενώνοντας μια πέτρα με την πέτρα που απειλείται (που βρίσκεται σε Ατάρι).Οι εικόνες στη σελίδα αυτή δημιουργήθηκαν με το προγραμμα JaGo του Rene Grothmann.


Προχώρα

Περιεχόμενα

Αρχική σελίδα