קפיצה של נקודה אחת

כאן תלמדו כיצד לשחק כאשר אבני שחור ולבן אינן תוקפות זו את זו באופן ישיר.

זה הזמן עבורכם לבצע מהלכים שיחזקו את עמדותיכם, כהכנה למלחמה העתידית על כיבוש טריטוריות.


מהלך זה (D5) נקרא קפיצה של נקודה אחת (או ביפנית Ikken Tobi).

הקפיצה אל D5 רחוקה רק נקודה בודדת מ D3. לכן, מהלך כמו זה יכול לשמש באופנים שונים לצרכי התקפה, הגנה או הימלטות.

 

עוד פתגם גו: קפיצה של נקודה אחת לעולם איננה מהלך גרוע.

בצעו קפיצה של נקודה אחת כאשר אינכם יודעים היכן לשחק.


אם לבן שיחק קרוב לאבני השחור, מומלץ לבצע קפיצה של נקודה אחת כגון C5.

צעד זה מגן על האבן C3  וגם מפתח השתלטות על טריטוריה בצד שמאל.

 


התעלמות מהתקרבות הלבן על E3 ומשחק על נקודה לא רלבנטית כמו G7, תביא להתקפה על C3 משני צדדים (לבן על  C5).

 


הבא

תוכן עניינים

דף הבית