קחו הפסקה

בלוח גו זה רק השחור יכול לבצע מהלכים.
זאת אומרת שהלבן לא יכול להתנגד.

ליכדו את כל האבנים הלבנות.
אבל - עשו זאת במספר מינימאלי של מהלכים.


תזדקקו ל 33 אבנים שחורות על מנת להסיר מהלוח את כל האבנים הלבנות.


הבא

תוכן עניינים

דף הבית