בעיות של קיו 43

סמאיי  (התקפה הדדית)


תור השחור, שתי קבוצות מקיפות אחת את השניה.
3 אבנים שחורות או 3 אבנים לבנות תילכדנה.

כפי שראינו קודם, כאשר שחור ולבן מקיפים זה את זה ואין למי מהם קבוצה פנימית בת שתי עיניים ריקות, אזי שני הצדדים מנסים למלא את החללים הפנימיים, או הנקודות  החפשיות, כדי ללכוד את אבני היריב המוקפות. מצב זה נקרא סמאיי (Semeai- התקפה הדדית.

בבעיה למעלה, לכל צד 3 נקודות חפשיות. אבל, שחור יכול ללכוד את אבני הלבן לפני הלבן, כי תורו לשחק. לו היה כעת תור הלבן לשחק - היה הוא הזוכה בסמאיי.


שחור יכול לזכות בסמאיי.


הצילו את שלוש האבנים השחורות שנותרו לבדן בפינה!


הבא

תוכן עניינים

בית