בעיות של קיו 48

לכדו בכל מקרה!

מעתה ואילך, לא תוכלו להגיע להצלחה באמצעות מהלך אחד בלבד.

המשיכו לשחק עד שתראו הודעת success או failed.


סלקו את שלושת האבנים הלבנות!
נדרשים 2 מהלכים על מנת לעשות זאת. המהלך הראשון חשוב ביותר.


נסו ללכוד את שתי האבנים הלבנות בקצה השמאלי.

קשה יותר "להימלט" עם אבנים שנמצאות בקצוות הלוח.


כל כך הרבה אבנים! פשוט שימו לב בזהירות אילו אבנים נמצאות באטארי.

אם תטעו, האבנים שלכם תילכדנה במקום הלבנות!


הבא

תוכן עניינים

דף הבית