משחק הסיום

כאן תלמדו כיצד לראות שהמשחק הסתיים ואיך סופרים טריטוריות, וכל זאת תוך שימוש בלוחות בגדל 5X5.


כל אחד משני  הצדדים בצע 5 מהלכים והמשחק הגיע לסיומו.

לשחור 5 נקודות בצד שמאל וללבן 10 נקודות בצד ימין.

לכן לבן זכה בהפרש של 5 נקודות.

ספירת הנקודות בטריטוריה מוקפת נעשית על צמתי חיתוך של קוים אפקיים ואנכיים.

הספירה כוללת גם צדדים ופינות.

רק צמתים ריקים נחשבים - לא סופרים נקודות עבור אבנים מונחות בטריטוריה המוקפת.


משחק הגיע לסיומו רק כאשר שני הצדדים מוותרים על זכותם לשחק, כשנראה להם שלא יזכו ליתרון נוסף על ידי המשכת המשחק.

מדוע המצב שבאיור נחשב למצב סיום?

נמשיך את המשחק, ונניח כי השחור מניח אבן בתוך הטריטוריה של הלבן.
רואים מייד כי הלבן ילכוד את הפולש בקלות.

לכן יסרב השחור להמשיך במשחק תוך ביצוע מהלכים כאלה.


ומה יקרה אם נשחק בתוך טריטוריה ששייכת לנו?

אם נעשה זאת - נקטין את הנקודות המגיעות לנו בנקודה אחת, דבר שאיננו רוצים לעשות!

לכן, האיור מעל מתאר מצב של משחק שהגיע לסיומו.

(ייתכן מצב בו תרצו להניח אבן בתוך הטריטוריה שלכם - כדי ליצור שם 2 עיניים או כדי לחזק את החומה שמקיפה אותה.)גם זהו מצב של משחק שהגיע לסיומו.
לשחור 5 נקודות וללבן יש 6 נקודות - הלבן הוא הזוכה במשחק ביתרון של נקודה אחת.

 ומה באשר לשתי הנקודות שבמרכז? הן נקראות דאמה (DAME) - "אזור נייטראלי" - ואינן שייכות לאף אחד מהצדדים. ניתן לשחק עליהן אבל זה לא יביא לרווח או הפסד של נקודות.


מתי מסתיים המשחק?

שלא כמו בהרבה משחקים אחרים - כניעה לא נחשבת לתוצאה בלתי מכובדת. להמשיך ולשחק תחת מצב ברור של הפסד מוחץ - זה לא מכובד!!

כעת סופר כל צד את מספר הנקודות המוקפות על ידי הטריטוריות הכבושות על ידיו, ומוסיף לכך את מספר אבני היריב שהרחיק מהלוח.

הזוכה במשחק הוא זה שצבר יותר נקודות.


הבא

תוכן עניינים

דף הבית