לכידת אבנים


נראה כאילו הלבן מחזיק בטריטוריה הגדולה יותר.

אולם, בקיר שלו ישנה נקודת תורפה. הפרידו בין אבני הקיר של הלבן.

מכאן אנו לומדים שניתן להפריד בין אבנים כשהן מחוברות באלכסון.

אם היריב חצה את האבנים שלכם לשני חלקים - כל חלק חייב להתקיים בנפרד - יהיה לכם משחק קשה.


לשחור יש 30 נקודות בעוד שללבן יש  31 נקודות. המצב נראה כאילו לבן זוכה ביתרון של נקודה אחת.

אבל, הטריטוריה בצד התחתון אינה כולה של הלבן.

הפרידו בין אבני הקיר של הלבן.

לבן לא היה יכול למנוע את לכידת שתי האבנים.


הבא

תוכן עניינים

דף הבית