הגנה

כעת אתם יודעים שהיריב יכול להפריד בין קירות של אבנים המחוברות באלכסון.

לפני שהדבר קורה, ביכולתכם להגן על עצמכם.

כאן, אם לבן משחק על F6, שתי האבנים של שחור מופרדות באופן משמעותי.

לכן, שחור היה אמור לשחק מהלך הגנתי כדי למנוע את ההפרדה.
מהלך כזה נקרא מהלך של חיבור.


כאן, על ידי מהלך על F6, שחור מחבר את האבנים בחיבור יציב.
זהו חיבור ישיר. ללבן אין עוד דרך בה יוכל להפריד בין אבני השחור.


מה שאתם רואים להלן הוא חיבור בלתי ישיר (נקרא לפעמים חיבור "תלוי").

לבן זכאי לשחק על F6, אבל אז יילכד בקלות על ידי F5.
וודאו זאת על ידי משחק על הלוח.

מכאן למדנו שהאבנים מחוברות באופן וירטואלי.

סוג זה של חיבור בלתי ישיר נראה מתוחכם יותר מאשר החיבורים האחרים.
שחקן שיודע מתי ליצור חיבור בלתי ישיר במקום הנכון, שוב אינו שחקן מתחיל.
 


בלוח מעל, לשחור שתי נקודות תורפה ב E5 ו F4.
ניתן היה לחשוב כי אחת מהן תנוצל על ידי היריב...

ישנו מהלך הגנה טוב, שמגן על שתי נקודות התורפה בבת אחת!

הניחו אבן על F5.

הלבן לא יכול יותר לשחק על F4 או על E5.
הסיבה לכך היא ש F5 היא חיבור בלתי ישיר עבור שני הצדדים.

בגלל הצורה של חיבור זה, הוא נקרא חיבור חצוצרה.


הבא

תוכן עניינים

דף הבית