המשחק מתקרב לסיומו

כאשר המשחק מתקרב לסיומו, והטריטוריות של שני הצדדים כבר מוכרעות, כל מה שנותר הוא להחליט באופן ברור מה יהיו קווי הגבול.

בשלב זה, כל צד מנסה לדחוף את הגבול אל עבר צדו של היריב, וכך להגדיל את הטריטוריה שלו על חשבון זו של היריב.


שחור מחזיק את הצד השמאלי, והלבן - את הימני.
אולם, נותרו עדיין מספר מקומות בהם הגבול אינו ברור.

תור השחור לשחק - מהי הנקודה שתביא לכם את הרווח הגדול ביותר?


שחור מחזיק את הצד השמאלי, והלבן - את הימני. המשחק קרוב לסיום.
אולם, יש לשמור על זהירות עד הסוף!

לבן שיחק זה עתה על D1.
אם שחור יתעלם מכך, הטריטוריה היקרה שלו תושמד. כיצד עליו לשחק?


הבא

תוכן עניינים

דף הבית