בעיות של קיו 39

אם, לחסר מזלכם, קבוצת אבנים שלכם מוקפת על ידי היריב, נסו לשרוד באזור המוקף.

זאת אומרת - נסו ליצור זוג עיניים.

אם אינכם מבינים עדיין את המושג "2 עיניים", חזרו אחורה.


כאן תלמדו את המושג "עין מזויפת" - קבוצת האבנים נראית כמו עין, אבל היא איננה כזו.

בתמונה שלהלן, האם קבוצת האבנים השחורה מכילה שתי עיניים?

ישנה עין ב F5.
D5
נראית כמו עין נוספת כי היא מוקפת על ידי 4 אבנים שחורות.

אבל, זו לא עין כי C5 נמצאת באטארי, ולבן ילכוד אותה על ידי משחק ב D5.

ברגע זה נשאר השחור עם עין אחת בלבד, ופרוש הדבר - מוות.

עין כמו D5 נקראת עין מזוייפת.


נסו להימנע מיצירת עין מזויפת.


מצב שתי העיניים עדיין לא ברור.


שחור מוקף כמעט לחלוטין.

נסו לשרוד שם.


למתחילים קשה מאד לשפוט אם עין מסוימת היא אמיתית או מזויפת.

הבא

תוכן עניינים

בית