כיצד מתחילים?

כעת הבנתם כנראה  כיצד לוכדים אבנים.
אולם, בתחילת המשחק עליכם לשחק על לוח ריק.

הבה נתבונן בלוח הענק בן 19X19 נקודות חיתוך ונכיר את שמות האזורים השונים שלו.

כמצוין לעיל, כל אחד מ 4 האזורים הקרובים לפינות נקרא "פינה". כל אחד מ 4 האזורים שבין הפינות נקרא "צד". האזור המרכזי נקרא "אמצע".

אין גבולות ברורים בין האזורים השונים, ומשתמשים בשמות שלהם רק מטעמי נוחיות.

באיזה אזור הייתם בוחרים להתחיל במשחק?


המטרה של גו היא להשתלט על שטח גדול ככל האפשר. בהתחלה נסו להקיף שטחים ריקים.

בציור שמשמאל, קיימות שתי קבוצות שחורות: אחת בפינה העליונה שמאלית והשנייה בצד ימין.
כל אחת מהן מקיפה 9 מקומות ריקים, או 9 נקודות.

הקבוצה הלבנה במרכז אף היא מקיפה 9 נקודות. כל שטח מוקף על ידי אבנים בעלות אותו צבע - נקרא טריטוריה.

בדוגמא שלנו, כל אחת משלוש הקבוצות מקיפה טריטוריה של 9  נקודות. ספרו את מספר האבנים הנדרש לביצוע ההקפה המלאה של כל טריטוריה.

בפינה - 6 אבנים.
בצד - 9 אבנים.
באמצע - 12 אבנים.

לכן, בפינות מתבצעת ההקפה באופן היעיל יותר, פחות בצדדים ועוד פחות במרכז.

לכן, בתחילת המשחק מנסה כל שחקן להשתלט על פינות הלוח. רק לעתים רחוקות תראו פתיחה באמצע.


זהו משחק אמיתי ששוחק על ידי שני שחקנים בעלי רמה גבוהה. צפו במהלכי המשחק על ידי הקשה על כפתור "<". יוצגו רק 20 הצעדים הראשונים.

תראו כי 4 המהלכים הראשונים בוצעו סביב 4 הפינות, ואז התרחבו לצדדים.
במשחק זה לא בוצעו עדיין לכידות של אבנים, והוא מתנהל באופן שקט ביותר.

אחרי השלמת 20 המהלכים, כיצד נראה "מאזן הכוחות"?

הערפל השחור מייצג את השטח בו השחור חזק והערפל הלבן את השטח בו הלבן חזק.
לכן, כל הפינות והצדדים שייכים באופן רופף ללבן או לשחור.
בכל זאת, עדיין לא ברור באופן מוחלט - תיתכן "פלישה" בכל רגע.

אם תנסו להשתלט על פינות וצדדים רק משום שהדבר קל לביצוע - תתעכב הגעתכם לאמצע.
אם אין לכם כלל אבנים באמצע, זו תהיה מגרעת גדולה כשיתחיל הקרב, כי אבנים במרכז יכולות להשפיע לכל כיוון - דבר שהינו לעזר רב.

האסטרטגיות האלה של תחילת המשחק נקראות "פוסקי" ("Fuseki").


הבא

תוכן עניינים

דף הבית