קו (נצח)

כעת אתאר את החוק הנוסף הקרוי קו (KO) - שפירושו ביפנית 'נצח'.

זהו החוק האחרון שיש לזכור. אם תקראו את העמוד הזה, אזי תבינו את כל החוקים של משחק הגו.

העיקרון של חוק הקו הינו מעט יותר קשה מיתר החוקים שתוארו עד כה.

בהצלחה!


  • הלבן אינו מגיב כאן

אבן לבנה אחת נמצאת באטארי. ליכדו אותה!

הבנתם? התבוננו בלוח בזהירות.

תראו אבן שחורה שהבאתם זה עתה למצב אטארי!
במבט ראשון נראה כאילו הלבן יכול ללכוד אותה....

מה יקרה אם הלבן יעשה זאת?
זה יביא לאותו מצב לוח כמו שהיה לפני שני מהלכים.
באופן זה, הלבן והשחור ימשיכו ללכוד זה את זה לנצח!

לכן, מהלכים שמביאים למצבים קודמים של הלוח הינם אסורים.
עיקרון זה נקרא קו - (נצח).

בלוח שלמעלה אפשר לבצע גם את מהלכי הלבן. נסו ללכוד את האבן השחורה במרכז.
מייד תראו את ההודעה -

 Illegal(Ko)

האם הלבן יוכל ללכוד אי-פעם את האבן של השחור?

הוא יוכל, אבל קודם עליו לשחק במקום אחר.
בעשותו זאת, ייווצר מצב חדש על הלוח.
זאת אומרת, שניתן ללכוד אבן במצב קו אחרי ששחקתם במקום אחר.

בצעו מהלך שרירותי במקום אחר על הלוח עבור לבן. עשו זאת גם עבור שחור.

כעת תור הלבן לשחק. הוא רשאי ללכוד את האבן השחורה הנמצאת בקו. תרגלו זאת על הלוח למעלה.

כעת תור השחור. הוא אינו יכול ללכוד מיידית את האבן הלבנה הנמצאת בקו.
וודאו זאת על הלוח למעלה -
אתם רשאים לשחק עבור הלבן והשחור - ותראו את ההודעה - (llegal (Ko.

שחור יוכל לעשות זאת רק אחרי ששיחק במקום אחר על הלוח, כמו שעשה הלבן.
וודאו שאתם מבינים את מושג חוק איסור ה KO על ידי נסיונות חוזרים של משחק בשחורים ובלבנים. ניתן לחזור מהלך עח ידי שימוש בכפתור undo.


איך מופיע קו  במשחק אמיתי?

הביטו בלוח שבצד שמאל. חמש אבנים שחורות בפינה העליונה מאוימות בלכידה.
ראשית - לכדו אבן לבנה על ידי משחק על E8.
כעת התחיל קרב הקו!
חמש האבנים הלבנות מאוימות כעת, והלבן אינו יכול ללכוד את השחור על ידי משחק על D8 כי המהלך אסור על פי חוק הקו.

לכן, הוא ישחק במקום אחר כמו E2. שחור לא יכול להתעלם מהאיום, כי שמונה אבנים נמצאות בסכנת לכידה. לכן הוא ישחק, שלא מרצונו, על E1.

כעת יכול הלבן לזכות בקו שוב, על ידי משחק על D8.
שחור ישחק במקום ממנו הלבן לא יוכל להתעלם כמו B4.
אם לבן יגיב ב A4, שחור יוכל להחזיר לעצמו את אבן הקו בשחקו על E8.

אנו מכנים זאת בשם  קרב קו.

קרב קו זה יגיע לסיומו כאשר אחד מהיריבים יתעלם מהאיום על 5 האבנים שליד הגבול העליון של הלוח.
עבור הצד המפסיד, הפסד 5 אבנים הוא משמעותי. כדי לתקן זאת - הוא יוכל לשחק שני מהלכים בחלק אחר של הלוח ולהחזיר ולזכות שם ברווח גדול יותר.

הדבר החשוב שיש לזכור הוא זה: כדי לזכות בקרב קו, אתרו את האיום וכן עוד מקום בו תוכלו להרוויח אחרי שני מהלכים עוקבים. אם היריב לא ייתן לזאת לקרות, קרב הקו יימשך. אם הוא יתעלם מהאיום במקום האחר, תוכלו לזכות שם ברווח אחרי שני מהלכים, בעוד היריב זוכה בקרב הקו.


קרב הקו הינו קשה, כי מעורבים בו צעדים אסטרטגיים רבים על כל הלוח.

אתם, המתחילים, זכרו כי מהלכים שמביאים למצב חוזר הינם אסורים.

Ko animation הנפשה זו מובאת באדיבותו של דניאל דהו.

זאת אומרת שחוק הקו אינו מתיר יצירה של מצב כזה.

קו איננו רק חוק מגביל, אלא הינו חוק שעושה את משחק הגו למלהיב יותר.


הבא

תוכן עניינים

בית