קומי (Komi)

השחור הוא תמיד זה שפותח במשחק רגיל.
מכך שלשחור יש יתרון קל על הלבן.

כדי לפצות חוסר ההגינות הזו, הלבן מקבל לפעמים נקודות בונוס שנקראות קומי, והן נספרות במניין הנקודות בסיום.

גודל הבונוס הזה הוא בדרך כלל 5.5 נקודות. זה משקף את הערך של הזכות להיות הפותח במשחק.
מחצית הנקודה נוספה כדי למנוע אפשרות של תיקו.

אם, למשל, לשחור יהיו בסיום 6 נקודות יותר מאשר ללבן (ללא הבונוס), לבן יזכה בהפרש של 0.5 נקודה.

בימים הקדומים של משחק הגו, לא היה נהוג להעניק קומי. רק כאשר יותר ויותר אנשים נעשו מודעים ליתרון של השחור, נוספה שיטת הקומי לחוקי המשחק.

מספר הנקודות המוענק על ידי הקומי השתנה עם הזמן. כאשר הוא נוסף למשחק הגו במקצועי ביפן, היה ערכו 4.5 נקודות.
בחלוף הזמן,  התברר כי לשחור יש עדיין יתרון, והקומי הוגדל ל 5.5 נקודות.

עם תוספת הקומי, גו לא יכול להסתיים בתיקו (פרט למקרה של משחק עם הגבלה, כמוסבר להלן, היכן שלא משתמשים בקומי) והמשחק הפך הוגן ומלהיב יותר.


משחק עם הגבלה

כאשר שני השחקנים נמצאים ברמות משחק שונות, השחקן החלש יותר מניח מספר אבנים לפני תחילת המשחק, כדי להגביל את יתרון היריב.

במשחקים עם הגבלה, הצד החלש פותח תמיד בשחור, והחזק משחק בלבן.

שחור מניח אבנים במספר שנקבע בנקודות מוגדרות מראש, ואז משחק הלבן.

מספר אבני ההגבלה משקף את ההפרש בין רמות המשחק של שני השחקנים.

אם השחקן הטוב יותר הוא ברמה של קיו 2, והחלש יותר ברמה של קיו 5, הוא יזכה ב 3 אבני הגבלה.

אבני ההגבלה מקנות לשחור יתרון בכל היבט של המשחק - התקפה, הגנה, הקפת טריטוריות וכו'.

מקובל לומר כי אבן הגבלה אחת שווה בערכה ל 10 נקודות טריטוריה.

לכן, אם שחקתם מול יריב טוב יותר והפסדתם בהפרש 50 נקודות, משחק עם 5 אבני הגבלה ייתן לשני הצדדים סיכוי שווה לזכיה.

מיקום אבני ההגבלה המקובל מסומן בלוח שלהלן.


9 אבני הגבלה


6 אבני הגבלה


5 אבני הגבלה


14 אבני הגבלה


בכל מקרה יונחו אבני ההגבלה הראשונות על נקודות ה 4-4 (נקודות כוכב) המסומנות בעיגולים שחורים קטנים.
כאשר יש יותר מ 9 אבני הגבלה, ניתן להניח אותן בכל מקום על הלוח.

בעזרת שיטת אבני ההגבלה, כל אחד יכול לשחק גו בהנאה, עם סיכוי הוגן לזכות, ללא תלות בהפרש בין רמות שני הצדדים ובלי לשנות את חוקי המשחק.


הבא

תוכן עניינים

דף הבית