חיים קשים

גורלו של הלבן שנכשל

התבוננו על מצב אבני הלבן אחרי שהתקפתו נכשלה בבעיה הקודמת.

ללבן יש נקודות חלשות כה רבות משני צידי השחור המוצק.

למרות שכעת תור הלבן,  הוא אינו יכול לתקן את מצבו בעזרת מהלך יחיד.

השחור, לעומת זאת, יכול לבנות בקלות אטארי כפול כמו שלמדתם בפרק של קיו 47.

Black can easily make a Double Ataris that you have learned in 47 Kyu.(See below)

בחזרה


תוכן עניינים

דף הבית