האבנים שלא תילכדנה לעולם - שתי עיניים!


גן עדן לשחור - הלבן לא משחק, רק השחור.
אך היו זהירים בנוגע למהלכים לא חוקיים.


אבנים שלא ניתן ללכוד

כמו ששמתם לב קודם, אפילו קבוצה גדולה של אבנים יכולה להישבות כאשר היא מוקפת.

לדוגמה: בתמונה למטה, האבנים השחורות מוקפות לחלוטין - ללא מוצא - ממתינות ללכידתן על ידי הנחת אבן לבנה במרכז.


מה לגבי המקרה הבא??

למרות שהשחור מוקף, הלבן לא יכול ללכוד אותו, יש שני מקומות שצריך ללכוד כדי להרוג את הקבוצה השחורה, ושניהם מוקפים בשחורים איפה שהלבן לא יכול לשחק.

לכן, כאשר יצרת 2 מקומות מופרדים, או 2 עיניים, האבנים שלך לא ילכדו לעולם.
קבוצה כזו נקראת קבוצה חיה.


גן עדן לשחור.

האם ניתן ללכוד את האבנים?

לא הצלחתם כי יש להן שתי עיניים.


הבא

תוכן עניינים

עמוד הבית