Vēl par "lēcieniem"


Šo sauc par "Divu punktu lēcienu"(vai Niken tobi).

Lai arī šis gājiens dod tev plašāku ietekmi pār galdu, te ir arī lielāka iespēja, ka ienaidnieks abus tavus akmeņus nošķirs vienu no otra, jo atstarpe starp tiem ir lielāka, nekā "Viena punkta lēciena" gadījumā.

Ir vēl arī "Trīs punktu lēcieni" un "Četru punktu lēcieni".
Šos lielos lēcienus bieži izmanto spēles sākumā.


Šo lēcienu sauc par "bruņinieka gājienu" (Keima), līdzīgi kā šahā "knight's move" (latviski pazīštams kāš "gājiens ar zirgu").

Bieži vien "bruņinieka gājienus" izmanto, lai ieņemtu stūru teritorijas, kā parādīts attēlā.


Šo gajienu sauc par Kosumi - gājiens pa diagonāli.

Pēc šāda gājiena divi akmeņi ir netieši savienoti, tomēr šāda veida gājiens ir nedaudz lēns, jo ietekmes izplatīšanās no šāda gājiena ir mazāka, nekā no citiem gājieniem, kurus aplūkojām iepriekš.


Uz priekšu

Uz sākumu