Spēles beigas

Šeit jūs sapratīsiet - kā pateikt, ka spēle ir beigusies, un kā saskaitīt teritoriju. Ilustrācijai tiks izmantots 5x5 izmēra galds.
Katra no pusēm ir izdarījusi 5 gājienus un spēle tiek uzskatīta par pabeigtu.

Melnajiem ir 5 punkti kreisajā pusē un baltajiem ir 10 punktu labajā pusē.

Tātad, baltie uzvar ar 5 punktu pārsvaru.

Tu vari skaitīt punktus, skaitot vietas uz galda, kurās krustojas vertikālās un horizontālās līnijas.

Jāskaita arī stūri un malas.
Atceries, ka akmeņus kā teritoriju neskaita.


Spēle tiek uzskatīta par pabeigtu, kad abas puses izlaiž gājienu ("pass"), tāpēc, ka tās vairs nevēlas izdarīt gājienus.

Kāpēc situācija iepriekšējā attēlā tiek uzskatīta par pabeigtu spēli?

Ja, piemēram, melnie izdarītu gājienu balto teritorijas iekšpusē.

Redzams, ka baltie šādā situācijā varētu vienkārši noķert iebrucēju. Apskaties attēlu kreisajā malā.

Tātad, melnie šāda veida gājienus nedarīs.Tagad apskatīsimies kas notiks, ja tu izdarīsi gājienu pats savā teritorijā.

Ar šādu gājienu tu tikai esi samazinājis savu teritoriju par 1 punktu. Arī to neviens nedarīs labprātīgi!

Tāpēc sākotnējā attēlā redzamais stāvoklis tiek uzskatīts par spēles beigu stāvokli.

(Bet dažreiz tev tomēr ir jāizdara gājieni savas teritorijas iekšpusē, lai izveidotu 2 "acis" vai nostiprinātu savu sienu.)Arī šīs ir spēles beigas.
Melnajiem ir 5 punkti un baltajiem ir 6 punkti - baltie uzvar ar 1 punkta pārsvaru.

Bet kas ar 2 punktiem vidū? Tos sauc par "Dame" - neitrālo apgabalu, kurš nepieder nevienai no pusēm.

Tu vari tajā izdarīt gājienu, bet tu no tā punktu ne iegūsi, ne zaudēsi.Kad beidzas spēle?

Spēle beidzas, ja:

1. Abi pretinieki vairs nevēlas izdarīt gājienus un viens pēc otra izlaiž gājienu (pass).
Tad abu pretinieku teritorija tiek saskaitīta un uzvar tas, kuram ir lielāka teritorija.
Tavs galīgais punktu skaits ir "tava teritorija uz galda" + "no galda noņemto pretinieka akmeņu skaits".

2. Viena no pusēm domā, ka tā nevar uzvarēt spēli, neskatoties uz to, cik labi tā spēlēs, un padodas.

Pretēji tam, kā daudzās citās spēlēs, spēlē Go šāda rīcība tiek uzskatīta par cienījamu. Spēles turpināšana situācijā, kad draud smags zaudējums un sagrāve, par cienījamu uzskatīta netiek.


Uz priekšu

Uz sākumu