Kako začeti partijo?

Zdaj najbrž že razumete, kako ulovimo soigralčeve kamne.

Toda na začetku je plošča popolnoma prazna.

Najprej si oglejte, kako velika je plošča z 19x19 presečišči in kako imenujemo posamezne dele plošče.

(corner = kot; side = stran, stranica; middle = sredina, center)

Med deli plošče ni pravih meja, taka imen uporabljamo le za lažje sporazumevanje.

Kje se zdi najbolj smiselno začeti partijo?


Cilj igre je osvojiti čimveč teritorija. Na začetku si prizadevamo ograditi čimvečje teritorije.

Na sliki na levi sta dve skupini črnih kamnov: ena v zgornjem levem kotu in ena na desni strani. Vsaka je osvojila 9 presečišč, torej 9 točk teritorija.

Skupina belih kamnov v sredini ima tudi 9 točk teritorija.

Sedaj pa preštejmo, koliko kamnov smo potrebovali, da smo zagradili vsakič po 9 točk teritorija.

  • v kotu - 6 kamnov,
  • na strani - 9 kamnov,
  • v sredini - 12 kamnov.

Torej: najlažje in najbolj učinkovito (to je z najmanj potezami) lahko zagradimo kamne v kotu, najtežje je to na sredini igralne plošče.

Na začetku partije si želita zato soigralca priboriti kote. Malo iger se prične s potezami v sredini igralne plošče.


To je resnična partija, ki sta jo odigrala dva profesionalna igralca. Potek igre lahko opazujete, če pritiskate gumb '>'.
Prikazanih je le prvih 20 potez.

Lahko opazite, da so bile prve 4 poteze odigrane v kotih. Sledile so razširitve po stranicah.

Ta partija se je pričela mirno, brez takojšnjih spopadov.

Kako je porazdeljen vpliv kamnov po dvajsetih potezah?

Temneje osenčena površina plošče predstavlja področje, kjer je močan črni. Posvetljena površina plošče nakazuje področja, kjer ima beli močan vpliv.
Torej so vsi koti in stranice razdeljeni med igralca.
Vendar na tej stopnji ni še nič dokončno določenega. Položaji se leahko še spremenijo (invazija).

Če želite močno zavarovati kote, ker jih je najlažje dobiti, se bodo vaši kamni morda prepočasi razvijali in bo vaš soigralec prevzel pobudo v sredini plošče.
Kamni na sredini so zelo vplivni, saj delujejo na vse strani. Če v sredini nimate kamnov, je to navadno velika pomanjkljivost.

Različnim strategijam v otvoritvi partije rečemo z japonsko besedo fuseki.


Naprej

Kazalo

Home