Komi

Običajno je vedno črni tisti, ki prične partijo.
Črni ima torej majhno prednost pred belim.

V zameno za to pristranskost dobi beli nekaj nagradnih točk, čemur pravimo komi.

Ta bonus je različno velik, običajno znaša 5,5 ali 6,5 točk.
Polovico točke dodamo zato, da preprečimo neodločen izid.

Primer: komi je 5,5 točk. Če ima črni na koncu partije na plošči 6 točk več teritorija kot beli, je črni zmagal za pol točke. Če ima črni na plošči le 5 točk teritorija več kot beli, je beli zmagal za pol točke.

Komi je relativno nova iznajdba. V starih časih (pred kakimi 100 leti) beli ni dobil nobene kompenzacije za to, da ni začel prvi.

S časom se spreminja tudi vrednost komija. Ko so uvedli komi v japonsko profesionalno ligo, je ta znašal 4,5 točk. Danes je vrednost ponekod lahko tudi 7,5 točke.

Odkar je uveden sistem komija, v goju takorekoč ni izenačenih izidov partij.


Partije s prednostjo (handicap)

Go je zanimiv za oba igralca, četudi se razlikujeta po moči. V tem primeru da močnejši igralec šibkejšemu nekaj kamnov prednosti.

Šibkejši igralec vedno igra s črnimi kamni.

Črni postavi svoje kamne prednosti (handicap) na določene pozicije na deski.

Število kamnov je odvisno od razlike v moči med igralcema. Če je šibkejši igralec 5 kyu in močnejši 2 kyu, bo prvi igral s črnimi in bo dobil 3 kamne prednosti.

Tako dobi šibkejši igralec prednost na vseh nivojih igre: pri obrambi in napadu, pri zajemanju teritorija itd.

Pravijo, da en kamen prednosti pomeni približno 10 točk teritorija. Če ste torej izgubili partijo za 50 točk, lahko poskusite igrati naslednjič s tem nasprotnikom tako, da dobite vi 5 kamnov prednosti. Tako bosta imela oba približno enake možnosti za zmago.

Kamne prednosti položimo tako, kot kažejo spodnji diagrami.


9


6


5


4


V vsakem primeru se kamni polagajo na označena presečišča. Če se dogovorite za več kamnov prednosti, jih lahko polagate tudi drugam.

S sistemom prednosti lahko igrate zanimive partije z igralci, ki se zelo razlikujejo po svojem znanju in izkušnjah v go igri (po moči). Če je prednost pravilno določena, bo partija zanimiva za oba igralca, oba se bosta morala truditi po svojih močeh in bosta imela enako možnosti za zmago. Vse to brez dodatnega spreminjanja pravil!


Naprej

Kazalo

Home