Mer om hopp


Detta kallas ett Två Poängs hopp ( eller Niken tobi).

Trots att det ger större inflytande över brädet, så är det troligare att de två stenarna kommer bli kapade pga. det stora tomrummet mellan dem.

Du har också Tre Poängs hopp och Fyra Poäng hopp.
Dessa stora drag spelas gärna i början.


Detta hoppet kallas Riddarens drag (Keima) som i schack.

Riddarens drag används ofta att ta områden i kanter som visat på vänster.


Detta kallas Kosumi - ett diagonalt drag.

Dessa två stenarna är virtuellt kopplade men är lite långsamt eftersom förlängningen från den vänstra stenen är mindre än andra vi har tittat på


Nästa

Innehållsförteckning

Hem