43 Kyu Problem

Semeai(gemensamt anfall)


Svarts tur. Två grupper omringar varandra.
Antingen dör tre vita eller tre svarta.

Som ovan när vit och svart försöker omringa varandra och ingen av de inre stengrupperna har två ögon, så försöker båda sidor fylla ut tomma områden, eller friheter, för att döda motståndarens stenar därinne.
Denna situationen kallas "Semeai" - gemensamt anfall.

I problemet ovan har båda sidor tre friheter. Men svart kan döda vit ett drag fortare då det var svarts tur.
Om det hade varit vits tur så hade vit vunnit Semeain.


Svart kan vinna Semeai.


Rädda de tre svarta stenarna kvarlämnade i hörnet!


Näst

Innehållsförteckning

Hem