50 Kyu Problem

Tillfånga ta motståndarens Atari stenar!

Du kan klicka på brädet och tillfånga ta motståndarens stenar.

Om du ser ordet failed, tryck bara på "retry" tills du får success meddelandet under detta brädet.

Här används ett 9x9 bräde. Normalt så spelar man på 19x19 bräde. Men det mindre brädet rekommenderas för nybörjare.


Svarts tur. Fånga den vita stenen i Atari.

Om du inte kan set brädet här ovanför försök följande.

Internet Explorer användare: tryck på Uppdatera knappen medan du håller nere på en Ctrl tangent.

Netscape Navigator användare: tryck på Uppdatera knappen medan du håller nere en Shift tangent.


Svarts tur. Två vita stenar är i Atari. Fånga dem med ett drag!

Om brädet ovan verkar felaktigt var vänlig och klicka på det grå området.


Svarts tur. Även om där är andra stenar i närheten så är det bara att göra samma sak.


Repetera bara problemen ovan tills du verkligen förstår dem.
Om du förstår detta så ger jag dig rangen 50 Kyu - den lägsta rangen på mitt personliga bedömningsystem :)

Om rang systemet i Go

I amatör världens go så är 30 kyu vanligtvis den lägsta rangen. Desto lägre kyu, desto bättre spelare.
Efter ett kyu så kommer 1 dan. Efter hand som dan numret ökar blir det starkare.
Dan spelare spelar i regel väldigt bra.


Nästa

Innehållsförteckning

Hem.