38 Kyu Problem - Strider i hörnen

Vid kanten av brädet så har du färre flyktvägar och kan bli fångad lättare.

Därför tenderar variationerna att vara mer komplicerade.

Det sägs att det är ett känntecken av en go trollkarl om han kan leva i hörnen.


Detta är en Semeai situation i hörnet.


Fånga den vita stenen som kapar svart.

Spela vidare tills du ser success eller failed.

Var försiktig med på vilket ställe du lägger i atari.


Nästa

Innehållsförteckning

Hem