Slutspelet

Här kan du lära dig att avgöra när en match håller på att ta slut och vem som har flest områden och för detta använder vi 5x5 bräden.
Båda sidor gjorde 5 drag var och matchen betraktas som avslutad.

Svart har 5 poäng på vänster och vit har 10 poäng på höger.

Därför vinner vit med 5 poäng.

Du räkna med platser där en vertikal och en horizontell linje möts.

Hörn och kanter ingår också.
Kom ihåg att stenarna räknas inte som områden.


En match är betraktad som avslutad när båda sidor passar, eftersom de inte vill göra fler drag.

Varför betraktas brädet ovan som avslutat?

Fortsättande från ovan, anta att svart gör ett drag i vits område.

Det verkar som vit kan lätt ta den stenen. Se den vänstra figuren.

Därmed kommer svart inte göra såna drag.Vad händer om du gör ett drag i ditt eget område?

Med det draget reducerade du din områdes poäng med 1 ingen vill göra det!

Därför betraktas den översta figuren som en avlutad match.

(Men ibland måste du göra drag på ditt eget område för att göra två ögon eller förstärka din mur.)Detta är också slutet på en match.
Svar har 5 poäng, vit har 6 poäng och vinner därmed med 1 poäng.

Men de två poängen i mitten då? De kallas "Dame" - neutrala områden - som inte tillhör någon.

Du kan lägga där om du vill eftersom du inte kommer varken förlora eller riskera något.När tar en match slut?

- När båda sidorna passar och inte vill göra fler drag.
Då räknas bådas områden och störst vinner.
Din slutpoäng är dina områden samt dina fångade stenar som tagits bort från brädet.

- När en sida inte tycker att han kan vinna hur han än spelar och lägger sig.

I skillnad till många andra spel så anses det ärofullt att ge upp snarare än att spela in i en säker förlust


Nästa

Innehållsförteckning

Hem