Kapa stenar


Det verkar som vit har störst område

Men vits mur har en svag punkt. "Kapa" bara vits mur.

Detta visar att det är möjligt att kapa två stenar som är diagonalt kopplade.

Om stenar kapas i två så måste de leva för sig och kommer få det väldigt svårt.


Svart har 30 poäng medans vit har 31, därför verkar det som att vit har en 1 poängs vinst.

Men området på vänster sida är inte helt vits.

Kapa bara vits mur.

Vit kunde inte rädda de två stenarna.


Nästa

Innehållsförteckning

Hem