Försvara

Nu vet du att diagonalt kopplade stenar kan bli kapade av motståndaren.

Innan du blir kapad så kan du försvara dig.

Om vit kapar på F6, så är svarts två stenar ordentligt separerade.

Så svart borde spela ett försvarande darg.
Det är ett kopplings drag.


Här med F6, så koppar svart ihop stenarna ordentligt.
Detta är en direkt koppling. Där finns ingen mer möjlighet för vit att separera stenarna.


Vad du ser nedan är en indirekt koppling (även kallad "hängande" koppling) .

Vit kan enligt reglerna lägga på F6, men det blir snabbt fångat genom att lägga på F5.
Var vänlig och försäkra dig om det geniom att testa själv.

Därför är dessa indirekt kopplade

Denna formen av indirekta kopplingar är i regel bättre än direkta kopplingar.
När du vet hur du ska spela ett drag för att uppnå en indirekt koppling så är du inte längre än nybörjare.


I figuren nedan har svart två kapande punkter E5 och F4.
Du kanske tror att de snart kommer bli kapade...

Där finns ett bra drag som försvarar båda punkterna samtidigt!

Var vänlig och lägg på F5.

Nu kan vit varken spela på E5 eller F4.
Det är på grund av F5 råkar vara en indirekt koppling för båda av dem.

På grund av skepnaden så kallas denna sortens koppling trumpet koppling.


Nästa

Innehållsförteckning

Hem