Mot slutet av matchen

När matchen börjar närma sig sitt slut, och både svart och vits områden är nerspikade, så måste du bara se till att bestämma gränserna tydligt.

På detta stadiet så måste du försöka knuffa gränsen mot motståndarens sida och bre ut ditt eget område så mycket som möjligt medan du minskar moståndarens.


Svart har kontroll över den vänstra sidan och vit över höger.
Men där är fortfarande ett par ställen som gränserna fortfarande inte är bestämda.

Var är positionen som du kan tjäna mest på?


Svar har vänster , vit har höger. Matchen är nästan över.
Men var försiktig hela vägen mot slutet!

Vit la just på D1.
Om du ignoerar det så kommer ditt värdefulla område bli förstört.


Nästa

Innehållsförteckning

Hem