Hur man börjar?

Vid det här laget vet du redan hur man fångar stenar..
Men i början av en match måste du spela på ett bräde med inget på det.

Först ta en titt på 19x19 brädet och kolla vad varje del av brädet kallas.

Som visas nedan, de fyra hörnen vid kanten av brädet kallas "hörn" området mellan två hörn är "sida" mitten är "mitten".
Där finns inga utsatta gränser mellan dessa två utan vi använder det bara för att det är smidigt.

Från vilket område vill du börja lägga?


Målet med go är att ta så mycket område som möjligt. I början måste du försöka omringa tomma områden t.ex. hörn.

I figuren till vänster finns det två svarta grupper: en i övre vänstra hörnet och en på den högra sidan.
Varje inringar 9 områden eller poäng.

En vit grupp i mitten omringar också 9 poäng. Dess tomma ytor som är helt omringade av stenar av samma färg kallas områden.

Nu, de ovanstående områdena har 9 poäng var. Räkna antalet stenar som krävs för att omringa alla områdena.

  • Hörn - 6 stenar
  • Sida - 9 stenar
  • Mitten - 12 stenar
Där med så är det effektivare att skaffa områden i hörnen medans områden är minst effektiva.

Därmed i början av matcher så spelar alla i hörnen av brädet. Man ser sällan drag i mitten.


Detta är en riktig match mellan två pro-spelare.
Observera hur matchen fortsätter genom att klicka på ">" .
Bara de första 20 dragen visas.

Du kan se att de första 4 dragen spelas på hörnen och sedan drar sig ut mot sidorna.
I denna matchen är där inga strider tidigt matchen utan den spelar ganska fridfullt.

Med 20 drag spelade hur ser "styrkefördelningen" ut?

Den svarta dimman visar områden där svart är stark och vit dimma visar var vit är stark.
Därför tillhör alla sidor och kanter löst antingen vit eller svart.
Men det är definitivt inte bestämt än - där kan komma en "invasion" när som helst.

Om du försöker ta sidorna och kanterna bara för att de är lätta att ta kommer du bli försenad i din avancering mot mitten.
Om du inte har stenar i mitten alls så kommer du ha en stor nackdel när striden i mittten påbörjas då stenar i mitten kan ha stort inflytande i striden där.

Dessa strategier i mitten i början av matchen kallas "Fuseki".


Nästa

Innehållsförteckning

Hem