Använd din instinkt!


Försök alltid att koppla ihop dina stenar med varandra

Det är pga. att desto större gruppen är detso svårare är det att omringa den.


Vit la just på E3.

Hur svarar du?


Forts. på ovan.

Vit kan kapa dig genom att spela på F2.

Detta är ett vårdslöst drag, men hur straffar du det?


Nästa

Innehållsförteckning

Hem