พักกันก่อน

กระดานนี้จะให้ดำเป็นฝ่ายวางฝ่ายเดียว ขาวจะไม่ต่อสู้

ลองจับกินขาวให้หมดโดยวางหมากดำให้น้อยครั้งที่สุดดูสิครับ


น้อยที่สุดคือ 33 หมากดำ ถ้ามากกว่านี้แสดงว่าวางในที่ที่ไม่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home