โจทย์ระดับ 42 คิว

ศอกกลับ

หน้านี้ คุณจะได้รู้จักเทคนิค "ศอกกลับ" (หรือที่ญี่ปุ่นเรียก Uttegaeshi)
ตาหมากดำ : เราสามารถกินขาว 4 เม็ดนี้ได้นะ!

[Hint] เราต้องยอมเสียสละบ้าง


อันนี้ก็เหมือนกัน

ช่วยดำ 2 เม็ดที่โดดเดี่ยว ด้วยการฆ่าขาว 2 เม็ดตรงกลาง แล้วดำทั้งหมดจะเชื่อมต่อกันอีกครั้ง


ศอกกลับที่ขอบกระดาน


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home