โจทย์ระดับ 43 คิว

ต่างคนต่างโจมตี


ตาหมากดำ : ต่างคนต่างโดนล้อม ให้พยายามจับกินขาวก่อน


ดำเดินก่อนดำชนะ


ช่วยดำสามเม็ดที่มุม


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home