โจทย์ระดับ 47 คิว

ดับเบิลอาตาริ


ในโจทย์ต่อไปนี้ดำสามารถที่จะวางเพียงหมากเดียว แต่สามารถอาตาริขาวได้ 2 จุดพร้อมกันในคราวเดียว ทำให้ขาวไม่สามารถที่จะช่วยหมากทั้งคู่ให้รอดได้ ต้องเสียให้ดำอย่างน้อย 1 เม็ด

กรณีอย่างนี้เราเรียกว่า "ดับเบิลอาตาริ"

คุณว่าตรงใหนครับ? ลองวางดูซิว่าจะถูกหรือเปล่า?

จากภาพขาวมีจุดอ่อนแอหลายจุดทีเดียว จากการพยายามเกินไปที่จะปิดล้อมดำที่มุม


คุณจะดิบเบิลอาตาริได้ตรงใหน?


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home