โจทย์ระดับ 38 คิว - การต่อสู้ที่มุม

บริเวณมุมของกระดานค่อนข้างจะหนีออกจากวงล้อมได้ยาก แต่บางทีการจับกินก็ง่ายกว่า ดังนั้นการเล่นที่มุมก็เป็นอะไรที่ซับซ้อนเช่นกัน

มีบางคำกล่าวว่า พ่อมดแห่งโกะ เอาตัวรอดที่มุมได้เสมอ


จับกินขาวให้ได้


จับกินขาวเม็ดที่แยกกลุ่มดำออกจากกันให้ได้

เลือกให้ดีนะว่าจะอาตาริด้านใหน :)

 

 

 

 

 

 


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home