ใช้สัญชาติญาณ!


เชื่อมหมากของเราเสมอ เพราะกลุ่มหมากที่แข็งแกร่งจะตามมา


ขาววางที่ E3 เราจะวางตรงใหนดี?


ต่อมา ขาววางที่ F2 ขาววางแบบนี้ใจร้อนไปหน่อย เราจะลงโทษยังไงดี?


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home