อย่างนี้ห้ามวางนะ

เราสามารถวางได้ทุกที่บนกระดานครับ
แต่ มีบางที่บางครั้งที่ห้ามวางนะครับ


ดำห้ามวางที่จุด A แต่ขาววางได้

เพราะ ถ้าดำวางตรงจุด A ก็อยู่ในสถานะโดนล้อมทันที แบบนี้ห้ามครับแต่อย่างในภาพนี้ ดำวางตรง B ได้

เพราะ ถ้าวางแล้วสามารถจับกินได้ พอเก็บขาวสองเม็ดนี้ออก ดำก็ไม่อยู่ในสถานะโดนล้อมแล้วหน้าต่อไป

สารบัญ

Home