โจทย์ระดับ 36 คิว


ดำโดนล้อมอยู่ที่มุม ช่วยดำให้รอดด้วยครับ

ท่านสามารถสร้างห้องเพิ่มได้ด้วยการกินหมากขาว 1 เม็ด


ดำกำลังพยายามล้อมขาวอยูที่มุมล่างขวา และขาวก็ยังไม่มีสองห้อง

แล้วขาวตอบโต้ด้วยการวางที่ G2

ลองวางที่ F1 หรือ G1 ดูก่อนซิครับแล้วค่อยคิดว่าเราจะป้องกันอย่างไร

ถ้าปล่อยให้ขาวจับดำสองเม็นนั้นได้ ขาวก็จะรอด มีสองห้องได้แน่นอน

ถ้าปล่อยให้ขาวอาตาริได้ ถึงดำจะหนี ก็ไม่รอดแล้ว

ดังนั้นในกรณีนี้คุณต้องหนีก่อนที่จะโดนอาตาริถึงจะรอด


หน้าต่อไป

สารบัญ

Home